FZOEU raspisao javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade planskih dokumenata energetske učinkovitosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je 3. prosinca 2014. godine novi javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade planskih dokumenata energetske učinkovitosti prema ciljevima i mjerama u važećim nacionalnim strateškim dokumentima u području energetske učinkovitosti i drugim vezanim zakonskim i podzakonskim aktima.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Predmet sufinanciranja su:

1. izrada akcijskog plana energetske učinkovitosti te godišnjeg plana energetske učinkovitosti,
2. izrada akcijskih planova održivog energetskog razvoja gradova (SEAP) u sklopu inicijative Sporazum gradonačelnika.

Sredstva Fonda će se dodjeljivati u iznosu od 40% do 80% opravdanih troškova, odnosno do maksimalno 70.000,00 kuna po podnesenoj ponudi. Rok za dostavu ponuda počinje danom objave na internetskoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2014. godine, odnosno objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva.

Javni poziv i svu dodatnu potrebnu dokumentaciju možete naći na sljedećem linku ili u dokumentima ispod ovog članka.