FZOEU objavio dva nova javna poziva i javni natječaj za sufinanciranje projekata u području energetske učinkovitosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je dana 21. lipnja 2022. godine objavio dva nova javna poziva i jedan javni natječaj za sufinanciranje projekata u području energetske učinkovitosti.

Prva dva poziva namijenjena su za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u sektoru prometa:

Podnošenje prijava na Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22) započelo je 21. lipnja 2022. godine od 9:00 sati, dok podnošenje prijava na Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22) započinje 27. lipnja 2022. godine od 8:00 sati.

Treći javni natječaj namijenjen je sufinanciranju projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga). Pravo na podnošenje prijave na ovaj natječaj imaju organizacije civilnog društva registrirane prema Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19). Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoz 2022. godine.

Više informacija o samim pozivima kao i pripadajuću natječajnu dokumentaciju možete naći na službenim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.