Financijski poticaji za participaciju u Obzoru 2020

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nacionalno koordinacijsko tijelo za implementaciju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije za razdoblje za 2014. – 2020. usvojilo je Odluku o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

Cilj navedene Odluke je pružiti dodatnu podršku hrvatskim prijaviteljima na pozive u okviru Programa Obzor 2020. Jedan od strateških ciljeva Vlade RH je povećati apsorpciju sredstava dostupnih za istraživanje i razvoj putem programa koje izravno financira Europska unija.

Iz rezultata srednjoročne evaluacije sudjelovanja hrvatskih prijavitelja u programu Obzor 2020. vidljivo je da je participacija hrvatskih prijavitelja relativno niska. Kako bi pokušali doprinijeti rješavanju izazova s kojima se suočavaju potencijalni korisnici, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovom Odlukom primarno želi potaknuti veću učestalost prijava na pozive u okviru Obzor 2020. programa.

Temeljem ove Odluke financiraju se različite aktivnosti koje se mogu podijeliti u dvije mjere.

a) Mjera za prijavitelje koji tek planiraju prijavu na neki od poziva temeljem Radnih programa za razdoblje 2018. – 2020. godine, a u okviru koje je moguće ostvariti podršku za sljedeće aktivnosti: odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja u svrhu prijave projektnog prijedloga, odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave, odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave), trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave, odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga, u slučaju da je projektu odobreno financiranje od stra-ne Europske komisije, te ako je hrvatska ustanova partner, koordinator ili glavni korisnik odobrenih sredstava, trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom.

b) Mjera podrške projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvješ-taj nakon 1.1.2017., ali nisu bili financirani od strane Europske komisije. Prijavitelj ove mjere može ostvariti jednokratnu financijsku podršku kojom može financirati pripremu budućih projektnih prijedloga. Za pozive koji imaju dvije faze evaluacije, projekt koji se prijavljuje na poziv temeljem ove Odluke, mora biti pozitivno evaluiran u drugom krugu evaluacije.

Više o mogućnostima ostvarivanja financijske podrške pronađite na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Preuzeto s portala www.eu-projekti.info.