Europska komisija predlaže da se najviše uloži u zaštitu okoliša

Kao dio sljedećeg dugoročnog proračuna za razdoblje 2021. – 2027. godine, Europska komisija je 6. lipnja 2018. godine predložila za Instrument za povezivanje Europe, financijski instrument namijenjen ulaganju u infrastrukturne prioritete EU-a, 42,3 milijarde EUR potpore. Ulaganja će se podijeliti na promet (30,6 mlrd. EUR), energetiku (8,7 mlrd. EUR) i digitalizaciju (3 mlrd. EUR). To je povećanje od 47 % u usporedbi s razdobljem 2014. – 2020. godine, pokazujući sve veću usredotočenost EU-a na dobru povezanost i integriranu Uniju u kojoj građani i poduzeća mogu u potpunosti imati koristi od slobodnog kretanja i jedinstvenog tržišta.

Komisija je za iduće razdoblje predložila pojačati zaštitu okoliša i to sa 60% od proračuna. Time bi se pomoglo u jačanju Energetske unije, ispunjenju obveza iz Pariškog sporazuma i potvrđivanju liderske pozicije EU-a u borbi protiv klimatskih promjena. Isto tako, Europa želi i dalje ostati predvodnik u tranziciji prema ‘čistoj’ energiji i postati vodeći svjetski proizvođač obnovljivih izvora energije. Prema tome, financirat će se suradnja država članica na projektima prekogranične proizvodnje obnovljivih izvora, kako bi se promicao strateški ulaz tehnika obnovljivih izvora energije na tržište. Program će također nastaviti podržavati ključne transeuropske mrežne infrastrukture, omogućujući daljnju integraciju unutarnjeg tržišta energije, jačajući interoperabilnost mreža preko granica i sektora te olakšavajući dekarbonizaciju i jamčenje sigurnosti opskrbe energijom.

Novom injekcijom za sektor prometa podržat će se pametna, održiva i sigurna mobilnost. Naglasak će biti na dekarbonizaciji prometa pri određivanju ekološki prihvatljivih prioriteta (poput željezničkog prometa), razvoju mreže punionica za alternativna goriva i modernizaciji mreže radi veće sigurnosti.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.