European City Facility (EUCF) – novootvoreni poziv

Otvoren je novi poziv iz programa European City Facility (EUCF).

Cilj:
European City Facility (EUCF) ima za cilj podržati općine i lokalne vlasti u razvoju koncepata ulaganja povezanih s provedbom aktivnosti utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Krajnji cilj EUCF-a je izgraditi značajan niz projekata ulaganja u održivu energiju diljem različitih općina u Europi.

EUCF financira razvoj Koncepta ulaganja s fiksnom bespovratnom pomoći od 60 000 EUR za svakog korisnika. Poziv koji je u tijeku, a završava 30. lipnja 2023. u 17.00 CEST, financirat će 70 korisnika.

Prihvatljivost:

EUCF je otvoren za sve općine/lokalne vlasti, njihove grupe i lokalne javne subjekte koji okupljaju općine/lokalne vlasti iz 27 država članica EU-a, Islanda i Ukrajine. Prijavitelji su dužni imati klimatski i/ili energetski plan. To uključuje SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plans), razvijen unutar inicijative Covenant of Mayors, ili druge klimatske i/ili energetske planove s ciljevima ublažavanja klimatskih promjena.

Podnositelj zahtjeva mora se obvezati na razdoblje praćenja EUCF-a od dvije godine.

EUCF financira aktivnosti, kao što su (tehničke) studije izvedivosti, analize tržišta, analize dionika, pravne, ekonomske i financijske analize, analize rizika itd., koje su potrebne za razvoj koncepta ulaganja.

Bespovratna sredstva ne mogu izravno financirati stvarna ulaganja, ali pokrivaju troškove mobilizacije resursa i pristupa uslugama za razvoj koncepta ulaganja.

Peti EUCF poziv otvoren je 28. travnja 2023. u 00:00 sati (po briselskom vremenu).

Rok za podnošenje prijave je 30. lipnja 2023., 17:00 (po briselskom vremenu).

 

Za više informacija posjetite stranice EUCF.