Energetske agencije kritički o nacrtu nove energetske strategije

Krajem prosinca pet hrvatskih energetskih agencija – REGEAREA KvarnerMeđimurska energetska agencijaREA Sjever i Istarska energetska agencija uputilo je otvoreno pismo ministru energetike Tomislavu Ćoriću u kojem vrlo kritički pišu o tzv. Zelenoj knjizi, podlozi za izradu energetske strategije koju je napravio EIHP za razdoblje 2021.-2030.

Potpisnici kažu da taj dokument strukturom i sadržajem ne odgovara na pitanje kako će RH postići ciljeve koji su predviđeni ovim dokumentom, a podloge izgledaju kao više sektorskih dokumenata povezanih u jedan, ali ne u cjelinu i sa zajedničkim ciljem. Kritiziraju da se ne predviđa suradnja svih razina vlasti i nimalo se ne prepoznaje važnost jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave u postizanju ciljeva, iako su oni već godinama predvodnici energetske tranzicije.

Kao najlošiji dio dokumenta vide poglavlje o politikama i mjerama koje bi trebalo biti suštinsko u svakom akcijskom planu, no ovdje su mjere nedorečene, nejasno formulirane, nema nikakve kvantifikacije učinaka, odnosno procjene doprinosa ciljevima, nema procjene financijskih sredstava za provedbu niti navedenih ključnih dionika i institucija koje mjere provode, a nepoznata je i dinamika.

Kad je riječ o financiranju agencije naglašavaju da nema promjene paradigme – EU najavljuje smanjenje bespovratnih sredstava u razdoblju 2021.-2027. te se inzistira na sve većem udjelu privatnog kapitala u projektnom financiranju, no to se iz Zelene knjige ne vidi. Inovativni financijski mehanizmi vide se u tragovima (uglavnom krediti), a čvrste konstatacije da će biti financiranja iz ESI fondova nije im jasno na čemu su utemeljene jer programiranje za 2021.-2027. još nije počelo.

Sadržaju navedenog pisma možete pristupiti putem sljedeće poveznice.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.