Energetska obnova obiteljskih kuća

Međimurska energetska agencija d.o.o. je u suradnji s HGK – županijskom komorom Čakovec i HOK – obrtničkom komorom Međimurja pozvala izvođače radova za djelatnosti vezane uz energetsku obnovu na iskaz interesa. Sukladno tome izrađen je popis zainteresiranih izvođača za sudjelovanje u radovima prilikom energetske obnove obiteljskih kuća, koji je dostupan u dokumentima ovog članka. Napominjemo kako popis nije konačan te se redovito ažurira.

Međimurska energetska agencija d.o.o. građanima zainteresiranim za Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća pruža pomoć oko pripreme prijave na Javni poziv i vođenja projekta energetske obnove obiteljske obnove, kao i izradu početnog i završnog energetskoga certifikata i izvješća. Za upite nam se slobodno javite pozivom na broj 040/395-559 ili upitom na mail info@menea.hr.


Fond za zaštitu okoliša objavio je 25. lipnja 2020. godine dugo očekivani Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

S do 60% bespovratnih sredstava, građanima će se sufinancira povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu); zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom te cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sustava za korištenje OIE (sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima, sustavi na drvnu sječku/pelete, dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda i fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju).

Detaljni tehnički uvjeti propisani su u samom tekstu Javnog poziva, kao i sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu. Prijavu na Javni poziv moguće je izvršiti preko sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda (u kojem je prethodno potrebno izraditi korisnički račun)  te ista mora sadržavati:

 1. Osnovne podatke o prijavi (ispunjava se online, u sustavu za e-prijavu na javne pozive Fonda)
 2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu
 3. Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće sukladno Zakonu o gradnji
 4. Izjava prijavitelja i Izjava svih ostalih suvlasnika kuće (poveznica)
 5. Ako je kuća dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline, potrebno je odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode
 6. Dokaz vlasništva ili suvlasništva (izvadak iz zemljišne knjige u koji je kao vlasnik nekretnine upisana osoba koja traži obnovu, te nije potrebno da je u isti upisana i obiteljska kuća na kojoj će se provoditi mjere energetske obnove;  ili Potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar)
 7. Ako se razliku brojevi čestica u dokazu zakonitosti i dokazu vlasništva, potrebno je dostaviti Uvjerenje/Potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica
 8. Detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u Izvješću o energetskom pregledu, kojima se potvrđuje zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu
 9. Fotodokumentaciju postojećeg stanja
 10. Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat (ne stariji od 13. studenog 2012. godine, koji je prihvatljiv ukoliko na kući u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata nisu primjenjivane mjere energetske obnove; u protivnom je potreban certifikat izdan nakon provedenih mjera)
 11. U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je i Glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19)

Zaprimanje prijava na Javni poziv počinje 1. rujna 2020. (utorak) od 9:00 sati.

Do tog datuma građani trebaju izraditi i aktivirati svoj korisnički račun u sustavu za e-Prijave na javne pozive Fonda te imaju mogućnost ispuniti Obrazac za prijavu i učitati potrebnu dokumentaciju. (Klik na “Prijavi se” bit će moguć tek od 1. rujna od 9 sati.)

Više informacija o Javnom pozivu za građane dostupno je na e-mail adresi: obiteljske2020@fzoeu.hr

Odgovori na najčešća pitanja

Izvor teksta i fotografije: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost