Donesene izmjene i dopune Zakona o gradnji

Zastupnici Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, većinom su glasova, donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji. Ovim izmjenama zakona usklađuje se nacionalno zakonodavstvo s izmijenjenom direktivom EU-a o energetskoj učinkovitosti zgrada, te se pojednostavljuju i ujednačavaju pojedini postupci radi poboljšanja učinkovitosti Zakona o gradnji.

Izmjenama i dopunama Zakona:

– utvrđuje se obveza donošenja Dugoročne strategije obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050. godine,

– utvrđuje se obveza donošenja programa energetske obnove zgrada, programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima te programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, za razdoblje od 2021. do 2030. godine,

– definiraju se pojmovi: dubinska obnova, energetski certifikat, energetska obnova zgrade, energetsko svojstvo zgrade, generator topline, Informacijski sustav energetskih certifikata (IEC), metodologija provođenja energetskog pregleda zgrade, mikro izolirani sustav, mjesto za punjenje, sustav automatizacije i upravljanja zgradom, tehnički sustav zgrade, ugovor o energetskom učinku, zgrada gotovo nulte energije, značajna obnova

– uvode se odredbe vezane za standard gradnje zgrada gotovo nulte energije,

– definiraju se standardi za nove zgrade glede alternativnih sustava opskrbe energijom, te također za visokoučinkovite alternativne sustave opskrbe energijom, npr. zahtjeve za sustave u pogledu ukupnih energetskih svojstava, ispravne ugradnje i odgovarajućeg dimenzioniranja, podešavanja i nadzora tehničkih sustava zgrade, zahtjeve vezane na postavljanje uređaja za samoregulaciju, zahtjeve za sustave automatizacije i upravljanje zgradama,

– promiče se elektromobilnost te uspostavljaju standardi infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama (e mobilnost),

– pojednostavljuju se redoviti pregledi sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,

– određuje se obveza stavljanja barem agregiranih anonimnih podataka iz baze podataka energetskih certifikata na raspolaganje u statističke i istraživačke svrhe te vlasniku zgrade,

– smanjuje se broj obveza i opseg dokumentacije osobama koje podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada,

– usklađuju se uvjeti propisani za izdavanje ovlaštenja i rad osoba ovlaštenih za certificiranje i osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih certifikata.

Donošenjem ovoga zakona prenosi se zakonodavstvo Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, odnosno isto se usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije.

Ujednačavanjem i poboljšavanjem pojedinih odredbi Zakona o gradnji smanjuje se broj obveza i opseg dokumentacije osobama koje podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada, usklađuju se uvjeti propisani za izdavanje ovlaštenja i rad osoba ovlaštenih za certificiranje i osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih certifikata te se stranim revidentima iz Europskog gospodarskog prostora omogućava prekogranično obavljanje poslova u Republici Hrvatskoj vezano za poslove kontrole projekata.

Podsjetimo, javno savjetovanje o prijedlogu zakona provedeno je putem portala eSavjetovanja u razdoblju od 21. listopada 2019. do 5. studenog 2019. godine. Vlada RH prihvatila ga je na 195. sjednici te uputila u saborsku proceduru u postupak hitnog donošenja.

Preuzeto s Internet stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.