Čak 70 gradova i općina obvezalo se smanjiti emisije na svom teritoriju

U Hrvatskoj je čak 70 gradova i općina do sada pristupilo Sporazumu gradonačelnika – jednoj od najvećih i najuspješnijih klimatskih inicijativa u EU kojoj je cilj smanjivanje emisija CO2 na lokalnoj razini. Sporazum gradonačelnika ima za cilj smanjiti emisiju CO2 za 20% do 2020. godine, za 40% do 2030., a do 2050. godine želi postići da ljudi žive u gradovima koji su energetski održivi i energetski sigurni. Sporazum gradonačelnika ima višestruke koristi, a koje se očituju ne samo kroz pametno gospodarenje energijom već i kroz energetske uštede koje omogućuju daljnja ulaganja. Grad Zagreb, kao predvodnik inicijative u Hrvatskoj, osnovao je Hrvatski klub Sporazuma gradonačelnika koji je inicijalno okupio gradove potpisnike Sporazuma.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.