Akcijski planovi održivog energetskog razvitka – SEAP

Na području Međimurske županije Gradovi Čakovec i Prelog pristupili su Sporazumu gradonačelnika (engl. Covenant of Mayors), inicijativi Europske komisije čiji je osnovni cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova na području Međimurske županije. U skladu s preuzetim obvezama ovih gradova pristupanjem Sporazumu gradonačelnika, Međimurska energetska agencija je izradila Akcijske planove održivog energetskog razvitka (engl. Sustainable Energy Action Plan – SEAP). Izradom akcijskih planova gradske uprave Grada Čakovca i Grada Preloga su se po uzoru na ostale gradske uprave odgovorno opredijelile za energetski održiv razvitak grada na načelima energetske učinkovitosti, održive gradnje i korištenja obnovljivih izvora energije.

Akcijski plan energetski održivog razvitka je temeljni dokument koji, na bazi prikupljenih podataka o zatečenom energetskom stanju, identificira te daje precizne i jasne smjernice za provedbu projekata energetskih ušteda, za primjenu mjera energetske učinkovitosti te za korištenje obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva na gradskoj razini, a koje će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine. Akcijski plan energetski održivog razvitka sastoji od analize potrošnje energije na administrativnom području grada, izrade Referentnog inventara emisija CO2 (engl. Baseline Emision Inventory – BEI) te prijedloga mjera za smanjenje emisija CO2. Analiza potrošnje ima za cilj pokazati postojeće stanje u glavnim sektorima potrošnje energije: sektor zgradarstva, prometa i javne rasvjete, dok Referentni inventar emisija CO2 prikazuje emisije CO2 za sektore obuhvaćene analizom energetske potrošnje.

Akcijski plan se izrađuje sukladno Priručniku za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada kojim je Europska komisija propisala metodologiju i način izrade istog u cilju uspoređivanja postignutih rezultata između europskih gradova.

U fazi implementacije pojedinih Akcijskih planova, gradovi Čakovec i Prelog će Europskoj komisiji podnositi periodična izvješća o implementaciji i napretku u ostvarivanju zadanih ciljeva za što je razvijen i poseban obrazac za izvještavanje.

 • Kontakt

  Tel: +385 (0)40 395 559
  E-mail: info@menea.hr

  Praćenje potrošnje energenata


  Regionalni partneri

  Partneri tvrtke

Izdvojeni projekti

Izdvojeni natječaji

Menea Josipa Bana Jelačića 22 +385 40 39 55 59 info@menea.hr OIB: 78619083316 PBZ: HR10 2340 0091 1160 3471 3